එලිසබත් රැජිනව මරාදමයි !

මොස්‌කව් මාධ්‍ය වැරදීමකින් එලිසබත් රැජින මියගිය බවට පුවතක්‌ ප්‍රචාරය කර ඇත.

0
197

බකිංහැම් මාලිගය මේ බව නිවේදනය කර ඇතැයිද මොස්‌කව් මාධ්‍ය දන්වා තිබේ.

රුසියාවේ වෙබ් අඩවියක පළ වූ මෙම වැරදි පුවත පසුව සියලුම මාධ්‍ය විසින් ප්‍රචාරය කර ඇත.

එලිසබත් රැජිනගේ මාධ්‍ය ලේකම්වරයා එම පුවත හෙළි කළ බවද මොස්‌කව් මාධ්‍යවල දන්වා තිබුණි.

පසුව රුසියානු මාධ්‍ය එම වැරදි පුවත නිවැරදි කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here