අති නවීන ටොයොටා ලෑන්ඩ් කෘසර් ප්‍රාඩෝ ජීප් රියක් පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය නමින් ගෙන්වා තිබේ.
මෙම රථය මෙරට වෙළදපොලේ ලක්ෂ 400 පමණ වන බව සදහන් වේ.
මේ වන විට රථය හම්බන්තොට වරායේ ගොඩබා ඇති අයුරුයි මේ.
මන්ත්‍රී වැටුපින් මෙවැනි වාහන ගැනීමට නම් අවුරුදු කීයක් පාර්ලිමෙන්තු යායුතු දැයි මහජනතාවට ප්‍රශ්ණයක් වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here