සෞදි රජු, සලමන් බින් අබ්දුල් අසිස් අල්- සවුද්, අල්-යමමා මාලිගයේදි බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති තේරේසා මේ හමුවි ඇති බව ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කලේය.

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිව පිළිගනු ලැබුවේ රියාද් ආණ්ඩුකාර, ෆයිසාල් බින් බන්ඩාර් බින් අබ්දුල් අසීස් කුමරු විසින් බව වාර්තා වේ.

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිව පිළිගැනීම සදහා නිල උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබු අතර එම උත්සවයෙන් අනතුරුව දෙරටෙහිම ජාතික ගීයන් වාදනය කර ඇත.

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිට සහ ඇය සමග පැමිණි නියෝජිතයන් වෙනුවෙන් දිවාභෝජන සංග්‍රහයක්ද පවත්වා ඇති අතර මෙම අවස්ථාව සදහා ඉහල පෙලේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්, අමාත්‍යවරුන් සහ සෞදි රාජකීය පෙලපතට අයත් කුමාරවරුන් සහභාගිවී සිටි බව වාර්තා වේ.

 

ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින් පුවත් ඇසුරෙන්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here