ඉන්දීය රංගන ශිල්පී සලමන් ඛාන් විසින් අදින ලද සිතුවමක් ඉන්දීය රුපියල් ලක්ශ 20 කට මිලදී ගැනීමට එරට ව්‍යාපාරිකයෙකු ඉදිරි පත්වී ඇත. නමුත් තමා මෙම සිතුවමට අතිශයින් ප්‍රිය කරන බව පවසා ඉන්දීය රුපියල් කෝටියක් ඉල්ලා ඇති අතර එයට එකග වී ඔහු එය මිලදී ඇති බව වාර්ථා වේ.

Image result for salman khan's drawing

Related image

Related image

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here