ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක මහතා පසුගිය දිනක නුවර ප්‍රදේශයේ පැවැත්වුණු විවාහ මංගල්‍යය උත්සවයකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා.

මෙම විවාහ උත්සවයට සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ මේ දිනවල වැඩිදෙනා අතර කතාබහට ලක්වෙන ඔහුගේ බිරිඳත් සමගයි.

ඡායාරූප පහතින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here