ලක් රූ රුජින කිරුළ 2014 වසරේ දිනාගත් රූමතිය වූ චුලක්ෂි රණතුංග පසුගිය සතියේ ලක් නාමය තවත් ඉහළට ඔසවා තැබීමට සමත් වූවාය. ඒ ලොව හොඳම නිරූපිකාවට හිමි සම්මානය මෙරටට දිනා දෙමිනි. ස්පාඤ්ඤයේ  පැවැත්වූ Best model world 2017 තරගාවලියට සහභාගි වෙමින් ඇය මෙම ජයග්‍රහණය ලැබුවාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here