දැනට ලොව සිටින කඩවසම්ම තරුණයා ගැන අපිට විදෙස් පුවත් ඔස්සේ දැනගන්නට ලැබුණා. ඔහු තමයි ඇමරිකානු ජාතික මයික් (Dr. Mikhail Varshavski)

තවමත් 26 වියේ පසුවන ඔහු වෛද්‍යවරක්.

ඔහුගේ මේ කඩවසම් පෙනුම නිසාම ඔහු ලෝක රූ රැජිනක් සමඟ පෙමින් වෙලී සිටි බවද ප්‍රධාන පෙලේ ජාත්‍යන්තර සඟරා රැසක් තහවුරු කරලා තිබුණා.
LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here