රාජ්‍ය සේවකයින් සදහාවූ වැටුප මාර්තු මාසයේ සිට කොටස් දෙකකට ගෙවීම කෙරෙහි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව ඇතැයි වාර්තා වේ.ඒ අනුව මූලික වැටුප පමණක් වැටුප් දිනයේ ගෙවීමට කටයුතු කරනු ඇතැයිද අනෙක් දීමනා හා අතිකාල මුදල් ඉන්පසු මාසයේ 05 වෙනි දින හෝ 10 වෙනි දින ගෙවීමට කටයුතු සූදානම් කරන ලෙස ආයතන ප්‍රධානීන් දැනුවත් කිරීමට නියමිතයි.

මේ සදහාවූ නීති මාලාව ලබන සතියේ සියලු රාජ්‍ය ආයතන වෙත ලබා දීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇතැයිද පැවසේ. රටේ පවතින දැඩි මූල්‍ය අර්බුධයෙන් රට ගොඩ ගැනීම සදහා රාජ්‍ය සේවකයාද කැපවිය යුතු බවට නැවුම් තේමාවකින් මෙම වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here