යුදෙව් විරෝධී පිළිවෙතක්‌ අනුගමනය කිරීම නිසා බ්‍රිතාන්‍ය ලේබර් පක්‍ෂයෙන් සාමාජිකයන් 17000 ක්‌ ඉල්ලා අස්‌වී ඇත.

ලේබර් පක්‍ෂ නායක ජෙරමි කොර්බින්ගේ ෆේස්‌බුක්‌ අඩවියේ යුදෙව් විරෝධී ප්‍රකාශ තිබියදී හමුවීමෙන් පසු එම සාමාජිකයන් ඉල්ලා අස්‌වී තිබේ.

පසුගිය වසරේදී ලේබර් පක්‍ෂය සාමාජිකයන් 570000 කින් සමන්විත විය.

මේ නිසා කොර්බින් සිය ෆේස්‌බුක්‌ අඩවියේ තිබූ යුදෙව් විරෝධී සටහන් මකාදමා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here