ගායන ශිල්පිනී නතාෂා පෙරේරා ගැන පසුගිය දවස් වල ආරන්චියක් තිබුනෙ නැහැ. නමුත් එක පාරටම  සිය ෆේස්බුක් ගිණුමට අලුත් ඡායාරූප කිහිපයක් එක්කරන තිබෙනවා.

හැබැයි ඔන්න ඒ ඡායාරූප එකතු කරලා අමුතු සටහනකුත් එකතු කරලා.

‘යකුන් තමාව වතුරේ ගිල්වන්න හැදූ බවත් නමුත් ඔවුන් දන්නේ නෑ මට දිය යට හුස්ම ගන්න හැකි බව‘ යනුවෙන් ඇය එහිදී සඳහන් කර තිබෙනවා.

අපි බලමු ටික දවසකින් ආරංචි වෙයි මොකද කියල.

1 2 3 4 5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here