මානසික රෝගි ඉන්දික තොටවත්තට නොමිලේ ප්‍රතිකාර කිරීමට කැමති දොස්තර -(වීඩියෝ )

0
59

Dr.Nayanananda Kumaranayake talks about Astrologist Indika Thotawatta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here