ලොව බලවත්ම විදේශීය ගමන් බලපත්‍ර (පාස්‌පෝට්‌) ලෙස ජපන් හා සිංගප්පූරු විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නම් කර තිබේ.

මෙම වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ හෙන්ලි විදේශීය ගමන් බලපත්‍ර දර්ශකයේ සඳහන් වී ඇති ආකාරයට ජපන් හා සිංගප්පූරු විදේශීය ගමන් බලපත්‍ර හරහා ලොව පුරා රටවල් 180 කට වීසා රහිතව ගමන් කිරීමේ හැකියාව තිබේ.

මෙතෙක්‌ ලොව බලවත්ම විදේශීය ගමන් බලපත්‍රය ලෙස සැලකුණේ ජර්මන් ගමන් බලපත්‍රය වන අතර ඒ හරහා ලොව පුරා රටවල් 179 කට වීසා රහිතව ගමන් කිරීමේ හැකියාව ලැබී තිබිණි.

නවතම සමීක්‍ෂණයකට අනුව ජර්මනිය දෙවැනි බලවත්ම විදේශීය ගමන් බලපත්‍රය පවතින රට බවට පත්ව ඇති අතර දකුණු කොරියාව හා යුරෝපීය රටවල් වන ඩෙන්මාර්කය, µsන්ලන්තය, ප්‍රංශය, ඉතාලිය, ස්‌පාඤ්ඤය හා ස්‌වීඩනය තුන්වැනි බලවත්ම විදේශීය ගමන් බලපත්‍රය ඇති රටවල් වේ. එම ගමන් බලපත්‍ර හරහා රටවල් 178 කට වීසා රහිතව ගමන් කිරීමේ පහසුකම් ලැබී තිබේ.

ඇමරිකා එක්‌සත් ජනපදය බලවත් විදේශීය ගමන් බලපත්‍ර අතුරින් පසුවනුයේ පස්‌වැනි ස්‌ථානයේය. එම බලපත්‍රය හරහා රටවල් 176 කට වීසා රහිතව ගමන් කිරීමේ හැකියාව පවතී.

 

 

 

 

දිවයින

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here