ආනයනික සහල් හා දේශිය සහල් සදහා වෙනම පාලන මිලක් නියම කිරීම ජනාධිපතිවරයා විසින් ගත් තීන්දුව  කැකිල්ලේ  තීන්දුවක් යයි පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සදහන් කරයි.

එම සංගමය විසින් මේ බව සදහන් කරමින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

ආනයනික සහල් හා දේශිය සහල් සදහා වෙනම පාලන මිලක් නියම කිරීමට ජනාධිපතිවරයා ගත් තීන්දුව  කැකිල්ලේ  තීන්දුවක්

සහල් සදහා පාලන මිලක් නියම කර තිබියදී අදාල නිතිය ක්‍රියාත්මක නොකර ආනයනික සහල් සදහා වෙනත් මිලකුත් දේශීය සහල් සදහා තවත් මිලකුත් නිකුත් කීරීමට ජනාධිපතිවරයා අද දිනයේ නිකුත් කල නියෝගය   තමන්ගේ සහෝදරයට මෙරට සහල් පාරිභෝගිකයා ගස කෑමට ඉඩ  දීමකි. මක්නිසාද යත් මේ වනවිට මෙරට සහල් මාෆියාවේ ප්‍රධානියා ලෙස හදුන්වන ජනාධිපතිවරයාගේ සහෝදරයා මෙහයවන පුද්ගලයෙක් විසින් සහල් ආනයන කර ඇති අතර  පාරිභෝගිකයාට පහසුවෙන් හදුනා ගත නොහැකි නිසා ආනයනික සහල් දේශීය සහල් ලෙස වැඩි මිලට නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ජනාධිපතිවරයා මෙම ජාවාරම සදහා කෙළින්ම සහය ලබා දි ඇත.

ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝගය අනුව පාලන මිල දෙකක් සහල් සදහා ඉදිරිපත් කලහොත් අප විසින් අධිකරණයේ අවධානය යොමුකරන්නේ මෙරට සහල් සහ ආනයනික සහල් පාරිභෝගිකයා හදුනාගන්නේ කෙසේද යන්න බලධාරින්ගෙන් විමසන ලෙසයි.

සහල් මාෆියාවට තවත් ඉඩ නොදී මෙරට සමස්ත පාරිභෝගිකයා රැක ගැනිම සදහා කටයුතු කරන ලෙස අප ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර නැතහොත් සහෝදර සමාගමට එරෙහිව අප සටන් කිරීමට පසුබට නොවන බව මතක් කරමු.

රංජිත් විතානගේ
සභාපති

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here