චතුරිකාගේ පෙම්වතා ගයාන් ගැන හිටපු බිරිද හැඩු කදුලින් කියන කතාව.[video]

0
199

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here