දෙසැම්බරයේ සිට ක්‍රියාත්මක වූ නව නීතිය හා එය බලගන්වන්නට දී තිබූ දින තිහක කාලයෙන් පසු මුල්වරට ඔස්ට්‍රේලියාවේ සමලිංගික විවාහ මංගල උත්සව කිහිපයක් පවත්වා තිබේ. මෙසේ විවාහ වූ යුවළවල් අතර ඔලිම්පික් ධාවන ශූර කේ්‍රග් බර්න්ස් හා ඔහුගේ සහකරු මෙන්ම ඔලිම්පික් ශුරයෙකුදවූ ලුක් සලිවන් ද වූ අතර පසුගිය සඳුදා මැදියම් රැයේදී නිව් සවුත් වේල්ස්හි ඔවුන්ගේ විවාහය සිදුවිය.

ඒ අනුව ඔස්ට්‍රේලියාව සමලිංගික විවාහ නීත්‍යානුකූල බවට පිළිගත් විසිපස් වැනි රට වනු ඇත.

ඒ අනුව ඔස්ට්‍රේලියාව සමලිංගික විවාහ නීත්‍යානුකූල බවට පිළිගත් විසිපස් වැනි රට වනු ඇත.
LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here