ඊශ්‍රායලය කරන අනවසර පදිංචි කිරීම්වලට විරෝධය පළ කරමින් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව යෝජනාවක් සම්මත කරගත්තේය. එපමණක් නොව ඊශ්‍රායලය විසින් කරන එවැනි ක්‍රියා නවත්වමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ 2334 යෝජනාව ද බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරනු ලැබිණි.
පලස්තීන භූමියේ ඊශ්‍රායලය විසින් සිදු කරනු ලබන අනවසර ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් පැවැති විවාදයේදී බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව අදාළ යෝජනාව සම්මත කරගත්තේය. මෙම විවාදය කලින් යොදාගත්තකි. යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේදීද මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා විය.
ඊශ්‍රායල පාර්ලිමේන්තුව පසුගිය දිනෙක පලස්තීනයට අයත් පෞද්ගලික භූමියක ජනාවාස 4000ක් ඉදිකිරීම සඳහා අතීතයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි නීතියක් සම්මත කරගත්තේය.
ඊශ්‍රායලයේ මෙම ක්‍රියාවලට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මෙන්ම වත්මන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්තෝනියෝ ගුටරෙස් පවා තමන්ගේ විරෝධය පළ කළේය. එක්සත් රාජධානිය එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ රටවල් 15 න් අංක 2334 යෝජනාවට සහාය දුන් සාමාජික රටවල් 14 අතුරින් එකකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here