ඉතාලියේ ධනවත් ප්‍රාන්ත දෙකක්‌වූ ලොම්බාඩි සහ වෙනිටෝ ඉතාලියෙන් වෙන්වීමට තීන්දු කර ඇත. මේ සඳහා පැවැති ජනමත විචාරණයේදී එම ප්‍රාන්තවල ජනතාව සිය කැමැත්ත පලකර තිබේ.

ලොම්බාඩි ප්‍රාන්තය වසරකට යුරෝ බිලියන 54 ක බදු ඉතාලි රජයට ලබාදෙයි.

වෙනිටෝ ප්‍රාන්තයද යුරෝ බිලියන 15.5 ක බදු මුදල් ඉතාලි මධ්‍යම රජයට ලබාදෙන බව වාර්තා වී ඇත.

ලොම්බාඩි සහ වෙනිටෝ ප්‍රාන්තවල බෙදුම්වාදී පක්‍ෂයවූ ලේගා නෝර්ඩ් පක්‍ෂය මෙහෙයවූ ජනමත විචාරණයේදී සියයට 90 ක ජනතාවක්‌ එම ප්‍රාන්ත ඉතාලි මධ්‍යම රජයෙන් වෙන්විය යුතු බවට කැමැත්ත පලකරනු ලැබීය.

ලොම්බාඩි හි සියයට 40 ක්‌ද වෙනිටෝ ප්‍රාන්තයේ සියයට 57 ක ජනතාවක්‌ද මෙලෙස කැමැත්ත පළකර තිබේ.

මෙම ප්‍රාන්තවල ජනතාව පවසන්නේ තමන් ලබාදෙන බදු මුදල් ඉතාලි රජය නිෂ්ඵල ලෙස වැයකරන බවයි.

මෙකී ප්‍රාන්ත වෙන්කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන ලේගා නෝර්ඩ් පක්‍ෂය 1990 දී ආරම්භ විය. එම පක්‍ෂයේ අරමුණ වූයේ ලොම්බාඩි සිට වැනිසිය දක්‌වා පැඩානියා නමින් වෙනම රටක්‌ ඇතිකිරීමයි.

වෙනිටෝ ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධානියාවූ ලුකා සායියා පැවසුවේ ජනමත විචාරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද වූයේ සයිබර් ප්‍රහාරයක්‌ එල්ලවීමෙන් බවයි.

මේ අතර බෙදුම්වාදී ලේගා නෝර්ඩ් පක්‍ෂය පවසන්නේ මෙම ප්‍රාන්තවල ආරක්‍ෂක කටයුතු සහ ආගමික කටයුතු එකී ප්‍රාන්තවලට පැවරිය යුතු බවයි.

ඉතාලියේ සියයට 25 ක ජනගහණය ජීවත්වන්නේ මෙම ලොම්බාඩි සහ වෙනිටෝ ප්‍රාන්තවලය.

මෙම ජනමත විචාරණය ගැන හෝ බෙදුම්වාදී ඉල්ලීම් ගැන ඉතාලි රජය මෙතෙක්‌ කිසිදු ප්‍රකාශයක්‌ කර නැත.

එහෙත් යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ සභාපති අන්ටෝනියෝ ටජානි පැවසුවේ ලොම්බාඩි හා වෙනිටෝ පැවැත්වූ ජනමත විචාරණය නීත්‍යානුකූල බවයි.

එසේ වූවත් කුඩා රටවල් බිහිවීම ගැන යුරෝපය බියට පත්ව සිටින බව හෙතෙම පළකළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here