බ්‍රිතාන්‍ය්‍ය පදනම් කර ගෙන බෙදා හැරෙන ආසියාව පිළිබද තොර තුරු ඇතුළත්  සගරාවක් හැටියට Eastern Eye සගරාව හදුන්වල දෙන්න පුළුවන්. එ් සගරාව විසින් පසුගිය දිනක ආසියාවේ සරාගීම කාන්තාවන් 50 දෙනාගේ නාම ලේඛනයක් සකස් කර තිබුණා. එම නාම ලේඛනය සදහා යොදාගෙන තිබුණේ පුවත්පතේ නිර්දේශවලට ජනතාව ලබා දී තිබුණු මනාප ප්‍රමාණයයි.

ඒ අනුව පසුගියදා එළිදැක්වුණු ආසියාවේ සරාගීම කාන්තාවන් 50 දෙනා අතර පළමු තැන හිමිව තිබෙන්නේ දීපිකා පදුකෝන්ටයි. දෙවැනි තැන ප්‍රියංකා චොප්රාටත්, තුන්වැනි තැන බොලිවුඩයේ ටෙලි නිළියක වන නියා ෂර්මාටත් හිමිව තිබුණා. සරාගීම කාන්තාවන් 50 දෙනා අතර මුල් ස්ථාන තුනම ඒ අයුරින් ඉන්දියාවට හිමිව තිබූ අතර ලැයිස්තුවේ වැඩිම පිරිසකගේ රට වන්නේත් ඉන්දියාවයි. මේ පනස් දෙනා අතරට ශ්‍රී ලාංකීක නියෝජනයක් නැහැ. නිළියන්. දේශපාලකයන්. ව්‍යාපාරික කාන්තාවන්, ජනප්‍රිය සහ ප්‍රසිද්ධ කතුන් රැසකගෙන් මේ ආසියාවේ සරාගීම කාන්තාවන්ගේ ලැයිස්තුව පිරී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here