හම්බන්තොට ඉඩම් චීනයට පැවරීමට එරෙහිව හම්බන්තොට ජනතාව විසින් ඉකුත්දා පැවැත්වූ විරෝධතාවයට පහර දීම සදහා තමන් ඇතුළු පිරිස් කොළඹ සිට එව්වේ මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක විසින් බව ප්‍රදේශවාසීන් විසින් අල්ලා ගත් මැරයින් පිරිසක් හෙළි කර ඇත.

කෑම, බීම සියල්ල දී කතරගම චාරිකාවක් යන බව පවසමින් තමන් ඇතුළු පිරිස මෙම ප්‍රහාරයට ගෙන ආ බව ඔවුන් පවසති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here